Ermenilerin Osmanlı Devleti’ne İsyanı

Ermenilerin Osmanlı Devletine isyanı, Sahte belgeler ve gerçekler. (Doç. Dr. Cengiz Mutlu)

https://www.youtube.com/watch?v=nx9v3Jheslo

Leave a comment